Προσωπικά Δεδομένα

Ποια θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα, αλλά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου, παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα έτσι ώστε το άτομο να μην είναι ταυτοποιήσιμο, δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αντιστρέψιμη.
Ο ΓΚΠΔ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος και εφαρμόζεται τόσο στην αυτοματοποιημένη όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία. Επίσης, δεν έχει σημασία ο τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα - σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (N 2472/1997)

Η εταιρία σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του www.fantaseart.gr, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

 1. Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς
 2. Zητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για να στείλουμε την παραγγελία σας.

Ο κάθε επισκέπτης μας μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δηλώσει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρία ζητάει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, όπως το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη, ένα κωδικό και διεύθυνση, μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων.

Τα απαραίτητα δεδομένα που θα σας ζητηθούν είναι τα παρακάτω:

 • Το Ονοματεπώνυμό σας
 • Η Πλήρης Διεύθυνση σας
 • Ενα Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Το e-mail σας
 • Το ιστορικό των παραγγελιών και των συναλλαγών του με την εταιρία

Παρόλα αυτά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ζητάμε συμπληρωματικά κάποια στοιχεία όπως κινητό τηλέφωνο. Στην περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να μας ενημερώσετε και για το Α.Φ.Μ. της εταιρίας, την διεύθυνση της έδρας καθώς και την επωνυμία.

Οι πληροφορίες που συλλέγει η εταιρία είναι μόνο οι απαιτούμενες για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας με ταχύτητα και συνέπεια. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται στα αρχεία μας για 5 (πέντε) χρόνια από την τελευταία σας συναλλαγή, καθώς αποτελούν στοιχεία τιμολόγησης και η διατήρησή τους απαιτείται από τις οικονομικές αρχές.

Η ασφάλεια των συναλλαγών σας είναι δεδομένη αφού η εταιρία, σε καμία περίπτωση δεν ζητάει και δεν συλλέγει, αριθμούς πιστωτικών καρτών καθώς και προσωπικούς κωδικούς.

Το fantaseart.gr διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας και παρέχει μέγιστη ασφάλεια στις συναλλαγές σας καθώς και στα δεδομένα του λογαριασμού σας. Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την παραμονή σας στην ιστοσελίδα της εταιρίας, προστατεύονται και κρυπτογραφούνται με αλγόριθμο 256-bit. Η εταιρία μας διαθέτει υπεύθυνο για τον έλεγχο και την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης των δομών και της βάσης δεδομένων, θα ενημερωθείτε άμεσα μέσω αυτού, ώστε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Ως μέλος του www.fantaseart.gr έχετε την δυνατότητα να βλέπετε όλες σας τις παραγγελίες, να προσθέτετε προϊόντα στο καλάθι αγορών σας για μελλοντικές αγορές όπως επίσης και να λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα προϊόντα ή προσφορές. Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Ο χρήστης-πελάτης του www.fantaseart.gr έχει δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως μέσω email στο info@fantaseart.gr

 • Την ενημέρωσή του για τα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρία
 • Την αλλαγή και επικαιροποίηση των δεδομένων που επεξεργάζεται η εταιρία
 • Την αντίρρηση του για την επεξεργασία των δεδομένων του από την εταιρία
 • Την προσωρινή μη χρησιμοποίηση των δεδομένων του από την εταιρία
 • Τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της εταιρίας. Δεδομένα που αφορούν στοιχεία τιμολόγησης διαγράφονται μόνο από το www.fantaseart.gr και όχι από τα παραστατικά της εταιρίας.

Η εταιρία δεσμεύεται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων στον αιτούντα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των δεδομένων και η αποστολή τους στο ενδιαφερόμενο, το σχετικό αίτημα θα πρέπει να έχει δoθεί από διεύθυνση e-mail που είναι ήδη καταχωρημένη στο σύστημά μας και αφορά αποκλειστικά και μόνο τον αιτούντα.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της διάθεσης των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Σε περίπτωση που προσωπικά δεδομένα διαρρεύσουν ή υπάρξει υπόνοια διαρροής τους, από τα αρχεία της εταιρίας με όποιο τρόπο, η εταιρία υποχρεούται να ενημερώσει εντός 72 ωρών το άτομο/α που αφορούν καθώς και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ψηφιακά και μη) έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό που ακολουθεί συγκεκριμένες πάντα διαδικασίες που έχουν οριστεί για την μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Τα δεδομένα σας φυλλάσονται σε δομές που εφαρμόζουν όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες (κρυπτογράφηση, firewall, antivirus κτλ)

Εγγραφή σε Newsletter

Η εγγραφή σας στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) της εταιρίας μέσω του διαδικτυακού τόπου www.fantaseart.gr, γίνεται εξ ελευθεριότητας σας και δεν είναι υποχρεωτική για την πλοήγηση σας ή την παραγγελία προϊόντων. Η εγγραφή σας ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο και την επιλογή λίστας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για προϊόντα, εκδηλώσεις, καθώς και άλλα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα.

H εταιρία, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στους παραλήπτες τους. Tα newsletter μπορεί να καταλήξουν στον φάκελο spam. Eλέγχετε τακτικά τον φάκελο spam ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά δελτία μπορείτε να διαγραφείτε από την σχετική λίστα παραληπτών μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνετε.

Φόρμα Επικοινωνίας

Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας του www.fantaseart.gr, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του e-mail και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους της εταιρίας.

Διευθύνσεις IP

Η εταιρία μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στο www.fantaseart.gr. Το στοιχείο αυτό αξιοποιείται για ενημερωτικούς (Google Remarketing) και στατιστικούς σκοπούς (Google Analytics), αλλά και για την προστασία από παράνομες δραστηριότητες. Εάν δεν επιθυμείτε τη συνέχιση του εντοπισμού της διεύθυνσης IP σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη σχετική λειτουργία, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser). Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες

Για την παροχή επιπλέον πληροφοριών σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών μέσω εξωτερικών συνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν σε διαφορετικές ιστοσελίδες, η περιήγηση στις οποίες υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. H πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων μερών, μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.