Ασφάλεια Συναλλαγών

Το fantaseart.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το fantaseart.gr διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας, και παρέχει μέγιστη ασφάλεια στις συναλλαγές σας καθώς και στα δεδομένα του λογαριασμού σας. Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την παραμονή σας στο site προστατεύονται και κρυπτογραφούνται με αλγόριθμο 256-bit.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ψηφιακά και μη) έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό που ακολουθεί συγκεκριμένες πάντα διαδικασίες που έχουν οριστεί για την μέγιστη ασφάλεια και προστασία. Τα δεδομένα σας φυλλάσονται σε δομές που εφαρμόζουν όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες (κρυπτογράφηση, firewall, antivirus κτλ)

Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Προτείνεται η χρησιμοποίηση "ισχυρών" κωδικών (αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς) καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών (πχ. ημερ. γέννησης κ.τ.λ)